Когато става дума за изграждане на нова хидроизолационна система на покрива, избора на изпълнител и покривни материали е много важен. Важно е да се изберат съвместими , висококачествени материали и системи, които ще издържат на условията на околната среда в района , където се намира сградата. 

Проблемни зони при хидроизолация на плосък покрив

Воронки и олуци Комини
Шахти Бордове
Преминавания през покривна плоча Отдушници
 
От изключително значение за осигуряване на дълготрайността и експлоатационните характеристики на рулонната битумна хидроизолация е основата, върху която тя ще бъде положена. Тя трябва да бъде преди всичко чиста, здрава и равна, с оглед недопускане на деформиране и скъсване на материала, поради големи неравности. Трябва да бъдат загладени всички остри ръбове, а повърхността трябва да бъде внимателно почистена от прах и органични замърсители. 
 
Грундирането осигурява по-добра адхезия на хидроизолацията с повърхностите, които подлежат на защита. Допълнително се премахват фините прахови частици, които биха могли да нарушат адхезията. Грундирането обикновено се изпълнява от студен, течен битумен грунд, като най-често се използват битуми, разтворени в бензин, тъй като времето за съхненето им е до 6 часа. Битумните грундове на водна основа се използват по-рядко, тъй като съхнат в продължение най-малко на едно денонощие и могат да се компрометират при лоши атмосферни условия. 
 
След изпълнение на грундирането, рулонните битумни хидроизолации се залепват обикновено газопламъчно за връхната конструкция. Топлинната обработка се осъществява по цялата долна повърхност на мушамата, като от топлината битумът омеква и служи като лепило. Снаждането на отделните рула трябва да се изпълнява със застъпване с минимална ширина 10cm, като се следи в напречно направление шевовете да се разминават. Покриването в края трябва да е най-малко 15cm.