Улуците и водосточните тръби  ако са избрани внимателно и монтирани правилно, спасяват фасадата на сградата от разруха, подземните етажи и мазета от наводняване. При неправилен монтаж, от друга страна, улуците и водосточните тръби ще допринесат за цикличното наводняване на стените и следователно до всички, произлизащи от това проблеми. 
 
Това, което търсим като комбинация при покупка  и монтаж на улуци, тръби и фитинги, е те да бъдат практични и да предпазват стените от стичащата се вода и същевременно да бъдат естетично издържани. 
 
За да се избере най-подходящото решение за покривно отводняване на дадена сграда, трябва да се отчетат няколко основни фактора – видът на покривната конструкция, площта на покрива, видът на покривния материал и съвместимостта му с избраните улуци и водосточни тръби, и разбира се, обемът на очакваните валежи. При проектирането на водоотвеждащата система трябва да се търси оптимално разположение на водоприемниците, с което се постига желаната скорост на отводняване. 
 
Не бива да се омаловажават и изискванията за безопасност, и тези за натоварване на покрива, в зависимост от носещата способност на конструкцията.
 
Ние предлагаме:
 
Индивидуални решения за всеки клиент, съобразно конкретните му нужди и проблеми, свързани с отводняването на покрива.