Инжектиране на бетон под налягане. Инжектирането на бетон от години се използва за уплътняване и защита срещу напорни води при саниране на строителни конструкции.
 
Това предотвратява евентуално появяване на слаби места в бетона, възникнали в следствие на пукнатини и слабо уплътнени части. При инжектирането на бетон се впръсква полиуретанова смола под високо налягане, за целта е необходима специална механизация.
 
Използват се предимно водоактивни материали и бързодействащи смоли, които в контакт с вода увеличават обема си и проникват в труднодостъпни пори, кухини и фуги, като изолират водата от тях и образуват уплътнена водна маса с перфектна адхезия към основата. Това допринася за надеждна защита срещу вода, дори и под постоянно водно налягане.
 
Областите на приложение на инжекционните работи са много и разнообразни. Чрез инжектиране под налягане на различни видове материали се решават множество проблеми като: 
 
  • спиране на течове, възникнали вследсвие на проникване на вода през фуги, пукнатини, каверни или дефектирали участъци на елементите на конструкциите; 
  • укрепване и структурно възстановяване на елементите –плочи, греди, колони, фунаменти и др. на конструкциите и съоръженията; 
  • уплътняване на технологични фуги на бетона, вследствие на поетапното бетониране при изграждането на различни сторителни конструкции – сгради, тунели, хидротехнически съоръжения и др.