Хидроизолацията на основите е решаващ и базов фактор,от който зависи правилната и дълготрайна експлоатация на сгради и съоръжения.
Наличието на подпочвени води на различна дълбочина усложнява монтажа и избора на хидроизолация.необходим е правилен подбор на защита и система на хидроизолиране.При сградите, използването на хидроизолация се определя основно от необходимостта фундаментите и подземните части да бъдат предпазени от агресивното въздействие на подпочвените и атмосферни води върху бетона и армировката. Подземната хидроизолация има за цел да защити конструктивните елементи именно от подпочвените или от филтриращите се атмосферни води.При сградите, използването на хидроизолация се определя основно от необходимостта фундаментите и подземните части да бъдат предпазени от агресивното въздействие на подпочвените и атмосферни води върху бетона и армировката. Подземната хидроизолация има за цел да защити конструктивните елементи именно от подпочвените или от филтриращите се атмосферни води.