Битумни керемиди

 

 

Битумните керемиди са отличен избор. Те са здрави и с добър естетичен вид, монтират се лесно и при качествено поставяне осигуряват 15 години безпроблемен живот на покрива. При тях също съществува възможност за многократна употреба и рециклиране. При производството им може да се използват рециклирани материали. Отличават се и с малко собствено тегло. По отношение на естетиката на сградата предлагат повече възможности от останалите материали и продукти, защото се предлагат в разнообразни форми и цветове и могат да се монтират бързо дори и върху най-начупения покрив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керамични керемиди 

 

 

Керамичните керемиди се произвеждат от глина, чийто състав е уникален – с високо съдържание на желязо, без примеси на варовици, висока пластичност и чистота от вредни примеси, което гарантира ниска водопоглъщаемост и висока мразоустойчивост на керемидите. Те отговарят на европейските стандарти по якост, симетричност, водопоглъщаемост, студоустойчивост. Керамичната керемида притежава няколко силни качества: Трайност: устойчиви към студ и лошо време, огнеупорни; Устойчивост към стареене: цветът омеква и узрява естествено с годините. Устойчиви към действието на вредните вещества в замърсения въздух и киселинните дъждове; Минимално абсорбиране на вода, което предпазва от разрушаване при замръзване.